Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Δείτε τι κρύβει «μέσα» της η Μεγάλη Πυραμίδα! [Εικόνες & Βίντεο]

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να πούμε ότι εντός της Μεγάλης Πυραμίδας δεν υπάρχει ούτε μια επιγραφή.


Από την άλλη υπάρχει στις δύο μικρότερες, όπως αναφέρει το Ανεξήγητα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η Μεγάλη Πυραμίδα χτίστηκε σε διαφορετική χρονική περίοδο και από διαφορετικούς χτίστες.
Δείτε τα χαρακτηριστικά Βίντεο που το μαρτυρούν:
Πηγή